Z racji członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wszelkie dane personalne są procesowane zgodnie z duchem I zasadami wynikającymi z RODO (GDPR) oraz pozostałych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski. Polityka prywatności może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

Rodzaje informacji przetwarzanych I przechowywanych przez operatora strony wizorr.pl, WIZORR sp. z o.o. NIP 9552533242, z siedzibą w Szczecinie, mieszczącej się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 38, lok.201, 70-100 Szczecin.

Mając na celu efektywne świadczenie usług przez operatora strony, w formie strony internetowej wizor, aplikacji, czatów, rozmów telefonicznych, korespondencji w formie papierowej I cyfrowej dokonuje się przetwarzania danych osobowych.

Dane będące przetwarzane w celu świadczenia usług:

 1. Konto (z nazwą użytkownika, hasłem, zdjęciem profilowym)
 2. Dane kontaktowe (z adresem email, numberem telefonu)
 3. Dane lokalizacyjne (z adresem fizycznym, korespondencyjnym, adresem rejestracji)
 4. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, dowód osobisty, potwierdzenie adresu (jak np. Wyciąg z konta w formie papierowej)
 5. Informacje identifikujące podmiot gospodarczy (KRS, VAT, NIP, rodzaj podmiotu)
 6. Treść wygenerowaną przez aktywność na stronie (oferty, historia wykonanych usług, oceny dotychczasowych usług, zdjęcia, pozostałe załączniki, historia czatów I pozostała korespondencja między użytkownikami)

Dodatkowe informacje przetwarzane przez operatora strony wizor

Operator strony przechowuje zapis interakcji z użytkownikami, wliczając te dotyczące produktów, usług oraz wsparcia technicznego dostępnych na stroniw wizorr.pl. W zakresie rozumienia interakcji rozumie się także każdorazową wizytę I aktywność na stronie (w tym kliknięcia bądź lokalizację na stronie I podstronach, wyszukiwane hasła kluczowe, odwiedzone strony, oraz spędzony na nich czas). Celem świadczenia usług może być wprowadzona opcja pobierania koordynatów GPS użytkowników.

Ponadto, celem świadczenia usług teleinformatycznych, szczególnie optymalizacji działania strony, operator strony zbiera dane na temat urządzenia, z którego było wejście na stronę (typ urządzenia, specyfikacja sprzętowa, rodzaj użytego poprogramowania, adres IP, MAC, dane logowania, ustawienia języka itp.)

Linki do stron trzecich

Na stronach portaly wizorr.pl użytkownicy mogą znaleźć odsyłacze do innych stron internetowych. Linki mogą pochodzić od operatora portalu, stron podmiotów współpracujących z operatorem serwisu lub wygenerowanych przez użytkowników (takich jak np. Adresy stron usługodawców posiadających konta na portalu). Odsyłacze nienależące do operatora strony są poza jego kontrolą I nie może ponosić odpowiedzialności za treści tam zamieszczone. Przed podaniem na ww. Rodzajach stron swoich danych osobowych, rekomendowane jest zapoznanie się z ich warunkami użytkowania I polityką prywatności.

Sposób wykorzystywania informacji przetwarzanych przez operatora strony wizorr.pl

Informacje zbierane I przetwarzane przez operatora strony są wykorzystywane w celu świadczenia usług I funkcjonalności dostępnej na portalu. Przewidziany zakres wykorzystywania strony:

 1. Świadczenie usług pośrednictwa ofertowego na stronie operatora lub przez publikację treści zamieszczonych na wizorr.pl (projekty, ogłoszenia o pracę, profile wykonawców) na serwisach społecznościowych, forach branżowych i innych stronach internetowych powiązanych z promocją tych treści. Poprzez rejestrację na serwisie wizorr.pl użytkownik udziela zgody na publikację profilu (wraz z opisem, zdjęciem profilowym) lub projektu (ogłoszenia) z serwisu wizorr.pl na innych stronach internetowych.
 2. Możliwość zawierania kontraktów/umów pomiędzy użytkownikami
 3. Świadczenie wsparcia technicznego I wsparcia klienta
 4. Odpowiadanie na zapytania względem usług świadczonych na stronie, ofert lub skarg
 5. Promowanie pozostałych usług, programów I funkcjonalności dostępnej na stronie
 6. Poprawianie błędów, testowanie I działanie strony
 7. Prowadzenie analizy danych
 8. Spełnianie wymogów wynikających z prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polski (prawa cywilnego I karnego)
 9. Dla innych powodów, na które użytkownik wyraził zgodę.

Wyszukiwanie usług na stronie odbywa się głównie automatycznie poprzez algorytmy. Algorytmy mogą szeregować usługodawców poprzez reputację, ilość wykonanych zleceń, ocenę, odległość od usługobiorcy, ilość recencji, bądź typ konta. Algorytmy posiłkują się przez treści wygenerowane przez samych użytkowników (słowa kluczowe oferowanych usług, recenzje, inne podane dane) lub przez operatora strony. Jednocześnie opcjonalnie przedstawiciele strony mogą osobiście przeprowadzać wyszukiwanie najbardziej odpowiednich usługodawców I zaprezentować rekomendowane podmioty bądź osoby potencjalnie zainteresowanym usługodawcom.

Udostępnianie treści innym podmiotom
Podmioty świadczące usługi na rzecz operatora strony wizorr.pl

Dane zamieszczone przez użytkowników portalu mogą być użyte I przetwarzane w Polsce, poza nią (m.in. W “chmurze”) przez podmioty świadczące usługi na rzecz operatora portalu wizorr.pl. Podmioty te przetwarzają te dane jedynie w zakresie świadczenia tych usług. Do nich zaliczają się m.in.:

 • operatorzy infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług oferowanych przez wizorr.pl (hosting, serwery itp.)
 • operatorzy płatności
 • podmioty odpowiedzialne za marketing I analizowanie danych dotyczących strony
 • podmioty odpowiedzialne za zabezpieczenia strony
Pozostałe podmioty, którym może być udostępniane dane użytkownika

 • podmioty lub osoby, z którymi użytkownicy nawiązują kontakt za pośrednictwem strony celem świadczenia usług
 • Organy publiczne w ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków
 • Inne podmioty po uprzedniej zgodzie użytkownika

Dostęp, aktualizowanie I pobieranie danych personalnych

Każdy użytkownik może w dowolnej chwili wymagać podania listy danych nt. użytkownika znajdujących się w posiadaniu operatora strony. O ile obowiązujące prawo nie mówi inaczej, operator zobligowany jest podać te dane w możliwie jak najkrótszym okresie oraz formie będącej ekonomicznie najmniej obciążającej operatora (przy czym zastrzega się, w zależności od formy przekazania danych możliwość wystąpienia opłat za taką czynność). Większość danych personalnych jest widocznych dla użytkownika po zalogowaniu na własne konto. W wypadku pozostałych danych, użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielami operatora. W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje dane personalne po uprzednim zalogowaniu się.

Dodatkowe informacje:

Wszystkie dane personalne podawane przez użytkowników są wykorzystywane przez operatora strony wizorr.pl w celu świadczenia usług. Niemniej jednak każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. Zawieszenia konta lub jego zamknięcia
 2. Rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych od operatora